Organigrama - Càrrecs

President: Sra. Marta Bertran Ramon
Vicepresident 1r:  Sr. Francesc Bonet Nieto
Vicepresidents : Sr. Ignasi Simón Ortoll i Sr. Joan Galiano Peralta 
Director: Sr. David Sanitjas Garreta
Interventor/Tresorer: Sr. Josep Hernàndez Padrós
Secretària: Sra. Eloisa González Flores

Comissió especial de comptes

  • Sra. Marta Bertran Ramon
  • Sr. Joan Galiano Peralta
  • Sra. Anna Montes Cabot
  • Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya
  • Sr. Josep Martorell Mompart

Representant a la Fundació Inform Sefed

  • Sr. Joan Galiano Peralta

Representant al Consell Escolar de l'EMVT

  • Sra. Marta Bertran Ramon

Representant del SEOVT

  • Sra. Anna Montes Cabot

Representant al Consell Escolar de l'IES 

  • Sr. Ramon Vilageliu Relats

Representant de l'EPAVT

  • Sr. Fran Sánchez Castilla

 

Darrera actualització: 06.10.2020 | 08:08
Darrera actualització: 06.10.2020 | 08:08