Formulari valoració tallers

Valoració tallers PPD

Aquest formulari és totalment confidencial, no es pot saber qui contesta ni què contesta, per tant, et demanaria que ho facis amb sinceritat i posant realment el que penses.

Moltes gràcies per fer-lo!

David


 

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

La Mancomunitat utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 23.06.2022 | 08:20
Darrera actualització: 23.06.2022 | 08:20