Bases i convocatòria procés selectiu d’una plaça de TAG per a la Mancomunitat de la Vall del Tenes

Dimecres, 24 d’abril de 2024

Ja s'ha publicat al BOPB l'aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a superior, personal laboral, enquadrat a l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup de titulació A1.

Documentació:

Sol·licitud de participació en processos selectius.

Quadrant auoavaluació.

Darrera actualització: 7.05.2024 | 13:04