DADES ECONÒMIQUES

Dades de pagaments a proveïdors

Endeutament de la Mancomunitat

L'endeutament de la Mancomunitat a data 31 de desembre de 2022 és de: 0€

Informes d'estabilitat pressupostària

Execució pressupostària

Indicadors financers

Període mitjà de cobrament

Costos de serveis de la Mancomunitat

Cost del servei per habitant

Modificacions pressupostàries

Patrimoni de la Mancomunitat

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no compta amb terrenys, béns i vehicles en propietat.

Pressupost Mancomunitat

Darrera actualització: 16.01.2023 | 14:21
Darrera actualització: 16.01.2023 | 14:21