Borsa treball del Pla de dinamització agraria de la Mancomunitat Vall del Tenes

Dimarts, 10 de maig de 2022

Anunci de les bases i la convocatòria per a la contractació i constitució d’una borsa de treball temporal per procediment d’urgència de tècnic mitjà del grup A2, per dur a terme el pla d’acció de dinamització agrícola de la Mancomunitat Vall del Tenes.

La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, ha aprovat les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball temporal per procediment d’urgència de tècnic/a mitjà/na del grup A2, per dur a terme el pla d’acció de dinamització agrícola de la Mancomunitat. L’objecte de la convocatòria és la selecció i posterior contractació en règim laboral temporal d’un/a tècnic/a per a realitzar les tasques d’agent d’ocupació de desenvolupament local del pla d’acció de dinamització agrícola de la Vall del Tenes.

La plaça de tècnic/a és de caràcter laboral temporal dins de la plantilla de la Mancomunitat i és del grup A2 de l’escala d’administració general, vinculada a programes subvencionats. La jornada de treball és a temps complet. Constitució borsa de treball per 4 anys.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, s’han de presentar en el termini improrrogable de cinc dies naturals a comptar de la darrera de les publicacions, finalitzant aquest el dia 20 de maig.

Les posteriors publicacions es faran en el tauler d’anuncis de la web de la Mancomunitat.

Darrera actualització: 12.05.2022 | 14:49