e7 resum anual 2019 molt positiu

Dijous, 16 de gener de 2020

El nombre d’usuaris ha continuat augmentant, prova d’això és que tanquem l’any amb 298.314 usuaris, que representa un creixement del 13,97%. Dada molt positiva si partim de la base que el primer any del servei el van utilitzar 23.323 passatgers.

En dies feiners dels 23.323 passatgers inicials hem acabat l’any amb 278.910 i un creixement del 14,12%. En dies festius dels 3.996 usuaris al acabar l’any han sigut 19.404 que equival al 11,94% de creixement.

Els passatgers per expedició passa a ser de 11,32 inicials a 26,71, representant un creixement del 21,53%.

Continuem amb un servei de transport sostenible, a nivell econòmic, ambiental i social que cobreix l’important demanda de connexió ràpida i eficaç amb Barcelona. S’ha comprovat que per cada nou increment d’oferta de servei, les ocupacions per expedició segueixen creixent. És una molt bona alternativa a la utilització del vehicle privat que ha estat ben rebuda pels habitants d’aquestes poblacions.

Darrera actualització: 16.01.2020 | 14:55