Incorporació de la nova tècnica al Pla Agrari de la Vall del Tenes

Dimecres, 28 de setembre de 2022

Després d’uns mesos sense tècnic de referència al Pla Agrari de la Vall del Tenes, a mitjans de setembre s’ha incorporat la Gemma Matute per liderar el projecte. La pandèmia de la Covid ens ha dificultat molt l’arrencada i la implementació del nou projecte de la Mancomunitat.

El pla de dinamització agrícola té com a objectiu donar suport i acompanyament en el desenvolupament econòmic del primer sector de la Vall del Tenes. El suport i acompanyament es fa mitjançant la valorització dels recursos endògens d’aquest territori, l’adaptació de nous escenaris i la col·laboració entre tots els agents presents al territori.

En aquests moments la nova incorporació tècnica ens permetrà portar a terme els següents projectes, alguns ja iniciats als inicis del Pla i arrencar-ne de nous dintre de les 3 grans línies estratègiques del pla marc:

Línia estratègica 1: Generació de Xarxes, amb l’objectiu de donar a conèixer els agricultors i productors de la Vall mitjançant les xarxes socials, impulsant la pàgina web, realització de fires...

Línia estratègica 2: Agricultura arreu, amb l’objectiu de potenciar la relació productor-consumidor a través dels productes de proximitats i ecològics, mitjançant el consum de productes de la vall als menjadors escolars, promoció dels nostres productes.

  • Menjadors escolars ecològics i de proximitat
  • Bancs d’aliments amb menjar de proximitat

Línia estratègica 3: Una Vall per produir, amb l’objectiu de fomentar l’economia del sector, impulsar nous projectes i nous canals de comercialització, valorització dels cereals i els llegums, promocionar l’oli vera del Vallès, millora de les instal·lacions de sistema de reg, introducció de la silvopastura als boscos de la Vall.

  • Assessorament especialitzat a explotacions agràries
  • Banc de terres
  • Pastura de les franges de protecció contra incendis

L’objectiu del pla és treballar colze a colze amb productors de la Vall del Tenes per tirar endavant i impulsar aquest sector tan important.

En aquests moments, la Gemma s’està posant en contacte amb les diferents explotacions per presentar-se i conèixer en primera persona les inquietuds, problemes i iniciar així un espai de treball conjunt.

Darrera actualització: 5.10.2022 | 14:10