Pla de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.

Dijous, 2 de maig de 2019 a les 13:47

El dimarts 30 d’abril, es va aprovar per Junta de la Mancomunitat el document marc del Pla de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.

 

El document que es va aprovar, recull, complementa i dóna continuïtat a la tasca preventiva i de promoció de la salut duta a terme pel Programa de Prevenció de Drogodependències de la Vall del Tenes des de la seva posada en marxa oficial l’any 2008. El programa dóna cobertura als quatre municipis de la Vall del Tenes: Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells. Al llarg de tots aquests anys s’ha consolidat com el referent en matèria d’actuacions dirigides a la prevenció de les conductes i factors de risc associats a les conductes addictives, sobretot els consums de substàncies en adolescents i joves, així com de les dirigides a la promoció de tots aquells factors de protecció i de promoció de la salut des d’una perspectiva comunitària i d’incidència en els diferents àmbits de la vida social.

Amb la pretensió de recollir i valorar tot el treball realitzat els darrers anys, l’elaboració d’aquest pla ha partit de la realització d’un diagnòstic participatiu en què s’ha cercat la màxima implicació i representativitat entre tots i totes aquelles agents socials del territori relacionats amb la matèria que ens ocupa. Així, ha estat possible recollir informació mitjançant entrevistes qualitatives a un total de 21 professionals dels quatre municipis, que han realitzat les seves aportacions respecte la realitat dels consums percebuda, la valoració del funcionament del programa fins al moment i la pròpia implicació, així com aquells aspectes a reforçar de cara al futur pla. Per tant, cal dir que s’ha pres molt en compte el treball i experiència desenvolupada des dels municipis fins l’actualitat, i que es manté l’aposta de treball comunitari, d’abordatge participat i de compromís de tots els agents socials i professionals del municipi.

Des d’una altra vessant, s’ha buscat obtenir de la manera més acurada possible un coneixement sobre la realitat dels consums de substàncies i els usos de pantalles al territori. Amb aquesta finalitat s’han passat qüestionaris als cinc centres d’educació secundària de la Vall del Tenes: l’IES Lliçà, l’IES Hipàtia, l’IES Vall del Tenes, l’IES Maria de Bell-Lloc i l’IES El Vern, aconseguint disposar de de la informació d’una mostra final de 1046 alumnes. Per una altra banda, i amb la intenció de conèixer aquesta realitat pel col·lectiu de persones joves-adultes s’han passat qüestionaris a peu de carrer a un total de 178 persones.

Amb una durada de 4 anys (2019 – 2022), també cal assenyalar que el present pla manté l’estructura d’actuació per àmbits que ha guiat la tasca del PPD els darrers anys. Una de les principals finalitats que persegueix és la de sistematitzar aquest funcionament i dotar-lo d’eines de coordinació, planificació, seguiment i d’avaluació que n’assegurin la seva continuïtat i procés de millora continua.

Respecte l’estructura que segueix aquest document, és la següent: en primer lloc es presenta breument la metodologia seguida per l’elaboració del pla; en segon lloc, el diagnòstic i els principals resultats obtinguts amb les enquestes realitzades a la població escolar, les enquestes a peu de carrer, i les entrevistes a agents clau de territori. Finalment trobem el Pla d’acció amb la proposta d’actuació planificada per àmbits, objectius i línies d’actuació, amb els corresponents mecanismes de seguiment i avaluació, i amb el Pla d’Acció pel 2019 que recull les prioritats assenyalades a curt termini per part dels i les professionals del territori.

Darrera actualització: 06.05.2019 | 13:57