Transparència

Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de la Mancomunitat s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 

 • Informació institucional 
  Organització, personal, entitats i altres organismes. 
   
 • Informació sobre la gestió econòmica de la Mancomunitat 
  Pressupostos, gestió tributària i econòmica, patrimoni, subvencions.
   
 • Acció de govern i normativa 
  Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies. 
 • Contractes, convenis i subvencions 
  Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració. 


En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

 • Plens 
 • Pressupostos i plantilles
 • Normativa general i fiscal
 • Contractes i licitacions
 • El tauler d'anuncis
 • Informació del personal de la Mancomunitat
 • Subvencions
 • Etc

Govern Obert i Transparència

Govern Obert i Transparència

Darrera actualització: 16.01.2023 | 11:29