Transparència

Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de la Mancomunitat s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 


En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

  • Plens 
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis
  • Informació del personal de la Mancomunitat
  • Subvencions
  • Etc

Govern Obert i Transparència

Govern Obert i Transparència

Darrera actualització: 27.07.2022 | 09:37
Darrera actualització: 27.07.2022 | 09:37