Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions i les adjudicacions relatives a la Mancomunitat a través de l'enllaç següent: 

Accès  al perfil del contractant de la  Mancomunitat

Perfil del Contractant

 

 

Darrera actualització: 28.06.2018 | 12:37
Darrera actualització: 28.06.2018 | 12:37