Dades econòmiques

Dades de pagaments a proveïdors

Endeutament de la Mancomunitat

L'endeutament de la Mancomunitat a data 31 de desembre de 2022 és de: 0€

Informes d'estabilitat pressupostària

Execució pressupostària

Liquidació del pressupost

Patrimoni de la Mancomunitat

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no compta amb terrenys, béns i vehicles en propietat.

Pressupost Mancomunitat

Darrera actualització: 17.02.2023 | 10:01
Darrera actualització: 17.02.2023 | 10:01