Procés participatiu de l'Estudi estratègic de dinamització agrícola

L'estudi estratègic de dinamització agrícola de la Vall del Tenes, una iniciativa promoguda per la Mancomunitat de la Vall del Tenes amb el suport de la Diputació de Barcelona, ens presenta la situació actual del sector agrícola i ramader a la Vall, detecta les principals problemàtiques, les seves potencialitats econòmiques i productives.

L'estudi realitzat per l’empresa AGRO90, S.L ens proposa accions que ajudin a valoritzar i dinamitzar el sector. Entre els seus objectius, hi tenim, donar a conèixer i promocionar el producte local de la Vall del Tenes.

 

 

 

 

 

Conclusions de L'estudi:

EIX 1 - Contractar la figura del Dinamitzador Agrícola.

                • Segurament depenent de la Mancomunitat

                • Funcions diverses --> FACILITADOR

                • Base de Dades actualitzada.

EIX 2 – Col·laborar entre els diferents agents implicats

                • Amb creació d’estructures de baix a dalt

                • No només productors

                • Inicialment en forma d’Associació --> després Cooperativa

EIX 3 – Adaptar els cultius als canvis futurs

                • Canvi climàtic

                • De forma sostenible

                • Noves varietats, varietats locals, cultius agroforestals, Pla de regs...

EIX 4 – Sensibilització i protecció del món rural

                • Nens i població en general

                • Activitats cinegètiques

                • Facilitats administratives

EIX 5 – Creació d’una marca de qualitat

                • Diversa

                • Actualitzable

                • Gestionable ---> Centre Logístic/Obrador compartit?

A partir d’aquí des de la Mancomunitat de la Vall del Tenes estem treballant conjuntament amb els departaments tècnics municipals com iniciar les primeres actuacions del Pla Agrari, a partir de les conclusions de l’estudi.

 

Darrera actualització: 26.03.2019 | 14:41