Ensenyament d'adults

Servei que s'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de deficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat.

Línies de servei:

  • Programa Graduat en Educació Secundària (GES)
  • Preparació proves d’Accés de Grau Mitjà (PACFGM)
  • Preparació proves d’Accés de Grau Superior (PACFGS)
  • Preparació d’accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45 anys. (M25/M45)
  • Cicle de formació Instrumental
  • Curs d’informàtica
  • LLengües: castellà, català i llengües estrangeres.
  • Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Actic)
  • Certificació acreditativa de la competència digital (Competic)

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Taxa pública


Equip tècnic:

Direcció+2 professors + administrativa


Àrea responsable:

EPAVT


Unitat responsable:

Mancomunitat


Unitats implicades:

Àrees d'Educació municipals de la Vall del Tenes

És un servei obligatori:


Com sol·licitart-ho:

Presencial: Jaume I, 15-45. Lliçà d'Amunt

Telefònic: 938 416 343

Correu electrònic: mcvt.epavt@mvalltenes.cat.

Digital: http://mancomunitatvalltenes.cat/acces-directe-instancia-general/ 

Correu Postal: Jaume I, 15-45.08186 Lliçà d'Amunt


Darrera actualització: 26.05.2021 | 13:34