Servei d'empresa i ocupació de la Vall del Tenes

Servei que s'encarrega d'impulsar el desenvolupament econòmic dels municipis amb l'objectiu de generear ocupació i potenciar la competitivitat de les empreses del territori. Ofereix un servei gratuït que recolza als habitants de la Vall del Tebes i assessora al teixit empresarial amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball local i fomentar el creixement del territori.

Línies d'actuació:

 • Informació, assessorament i orientació sociolaboral
 • Gestió de l'oferta i la demanda de feina
 • Espais de trobada entre empresaris i emprenedors 
 • Punt PAE (atenció a l’emprenedoria)
 • Accions de millora i establiment d'espais de coworking 
 • Impartició de formació especialitzada
 • Accions formatives per a persones en situació d'atur
 • Accions formatives per a persones treballadores (formació ocupacional).
 • Accions preventives i reactives per danys cinegètics.
 • Plans d'Ocupació
 • Suport al teixit associatiu femení en la realització d'accions que visualitzin les aportacions de les dones i creació de grups d’empoderament.
 • Pla de desenvolupament agrari (promoció de la pagesia, registre de productors agraris, accions preventives i reactives per danys cinegètics)

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït pe la ciutadania de la Vall del Tenes


Equip tècnic:

Direcció i equip SEOVT (8 persones)


Àrea responsable:

SEOVT


Unitat responsable:

Servei d'empresa i ocupació


És un servei obligatori:


Com sol·licitart-ho:

Presencial: Doctor Bonet, 1. Lliçà d'Amunt

Telefònic: 938 415 812

Correu electrònic: mcvt.seovt@mvalltenes.cat

Digital: http://mancomunitatvalltenes.cat/acces-directe-instancia-general/ 

Correu Postal: Doctor Bonet, 1.- 08186 Lliçà d'Amunt


Darrera actualització: 26.05.2021 | 13:45