Dones Juristes

L’associació Dones Juristes va constituir-se a Barcelona l’any 1989. Té com a objectius estatutaris:

  • Seguir la legislació i jurisprudència que afecti les dones.
  • Treballar per aconseguir una igualtat de drets i obligacions entre les dones i els homes en tots els camps de la societat.
  • Promoure la col•laboració entre totes les dones juristes per aconseguir una societat més fraternal i solidària.
  • Prestar assistència i serveis jurídics a les dones.

​La Mancomunitat i l’associació de Dones Juristes tenen un acord signat per oferir, a les ciutadanes de la Vall del Tenes ,els serveis que afectin a les dones dintre del camp de la legislació i jurisprudència, especialment, en matèria de dret de família i en casos de maltractament i de violència masclista i/o familiar.

l’Associació treballa en dues línies prioritàries:

  • L’organització de fòrums, seminaris, xerrades, debats i estudis, com actuació per a la promoció i defensa dels drets de les dones.
  • Donar, a través de les nostres sòcies, assistència jurídica gratuïta a dones que es trobin en especial situació de vulnerabilitat gràcies a convenis amb nombroses entitats i organismes

L’Associació forma part de la Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ), que compta amb associades a 79 països del món.

També forma part de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals pels Drets Humans; de l’Observatori sobre l’acompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals; i de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

És membre del Consell Assessor de Barcelona per a la Carta Europea de Drets Humans a les Ciutats, de la Comissió Permanent del Consell de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

On som


Ajuntament de Lliçà d'Amunt
C/ Rafael Casanovas, 8 1a. planta
Tel. 938 415 225 
Horari: dos cops al mes, dimecres de 15 a 17 h

Dones Juristes
C/ Ripoll, 25 
Barcelona 
Tel. 933 220 617
info@donesjuristes.cat

Darrera actualització: 7.02.2023 | 16:46
Darrera actualització: 7.02.2023 | 16:46