Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions i les adjudicacions relatives a la Mancomunitat a través de l'enllaç següent: 

Accès al perfil del contractant de la  Mancomunitat

 

 

 

Darrera actualització: 7.02.2023 | 17:06
Darrera actualització: 7.02.2023 | 17:06