Escola de Persones Adultes

El desenvolupament de la societat actual i la seva transformació exigeix una actualització constant dels aprenentatges i competències de la ciutadania.  En aquest sentit , L'Escola de Persones Adultes brinda una oportunitat de formació a aquelles persones que , per diferents motius, van haver d'abandonar els seus estudis i que han trobat la motivació o necessitat de reprendre'ls en la seva etapa adulta.

La Escola de Persones Adultes de la Mancomunitat és un projecte ambiciós que té com objectiu  oferir a la ciutadania de La Vall del Tenes la possibilitat d'ampliar, actualitzar o completar els seus coneixements i aptituds afavorint el seu desenvolupament personal i professional. La formació de l'Escola de Persones Adultes pretén també acompanyar a l'estudiant, ajudant-li en el seu camí cap a l'accés a titulacions acadèmiques (bàsiques, universitàries o professionals) .

La Escola, que enfronta la fase final del seu projecte, es trobarà a Lliça d'Amunt i oferirà, en horari de tarda, la següent  formació:

Formació bàsica:

GES-1 És el primer curs per aconseguir el Graduat de Secundària. Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui 18 anys o els faci l'any de la matrícula i que no tingui el primer cicle de l'ESO aprovat.

GES -2 Aquest curs permet completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària. Poden accedir a aquests estudis totes les persones que compleixen els següents requisits:

  • tenir 18 anys o que els facin l'any natural
  • tenir aprovat sencer 3r de l'ESO
  • haver  cursat 4rt de l'ESO
  • tenir aprovat l'antic Graduat Escolar
  • haver superat el GES 1
  • Les persones que superen aquesta formació poden accedir a Batxillerat o a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Preparació a proves d'accés:

Accés a cicles formatius de Grau Mitjà

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional. S’ha de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

Accés a cicles formatius de Grau Superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional. Poden accedir-hi totes les persones a partir de 19 anys o que el compleixin durant l'any natural en què s'inicia la formació o 18 si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

Accés a la universitat per majors de 25 anys

Poden accedir-hi aquelles persones majors de 25 anys i que no hagin superat les PAU (proves d'accés a la universitat)

Acompanyament al’IOC

El Institut Obert de Catalunya  és un centre de formació a distància depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Poden accedir a l’Institut Obert de Catalunya totes les persones que volen estudiar de manera no presencial i tenen més de 18 anys o menors en circumstàncies especials.

El IOC ofereix estudis de: Graduat en Educació Secundària (GES), Batxillerat, Cicles formatius de formació professional, Idiomes, Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior, Formació professional no reglada, Formació pedagògica i didàctica - Màster equivalent

ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
Aquests cursos tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital. S’imparteixen en quatre nivells diferents: COMPETIC Inicial, 1,2 i 3. Pot accedir-hi qualsevol persona de més de 16 anys.

COMPETIC

Certificat de competència digital de l'educació de persones adultes. Es equivalent al ACTIC.

Cursos de llengües

Aquests cursos tenen com a objectiu que les persones assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se. Hi ha diferents cursos i nivells:
o Llengua catalana: A1, A2 i B1
o Llengua castellana: A1, A2 i B1
o Llengua anglesa: A1, A2 i A2.2

Per a les persones que volen aprendre a parlar amb fluïdesa i per a les que volen escriure'l adequadament.

L'horari de l’EPAVT ésde 17h a 22h. Podeu contactar amb a la escola presencialment  al C/Jaume I, 15-45 de Lliçà d’Amunt, per telèfon trucant al 93 841 63 43 o enviant un correu electrònic  a epavt@mvalltenes.cat.

 

Darrera actualització: 7.02.2023 | 16:47